Uit onafhankelijk onderzoek van de Novak en Effectmeting onder accountants is onder andere gebleken dat bijna 90% van de accountants in Nederland adviseur van de klant wil worden gericht op de volledige bedrijfsvoering.
Er wordt veel geschreven over de toekomst van de accountant die werkzaam is voor en in het MKB.
Administraties bijhouden, jaarrekeningen samenstellen en aangiften verzorgen worden als standaardproduct gezien: informatie wordt geautomatiseerd verwerkt en behoeft minder uitgezocht te worden. Door geautomatiseerde controles en data- analyses kan de samenstelling en/of controle van de jaarrekening efficiënter worden uitgevoerd.

Dit zorgt ervoor dat een accountantsorganisatie zich moet gaan herijken: wat zijn de wensen van onze klanten, waar kunnen we nog meer van toegevoegde waarde zijn, hoe bouwen we onze organisatie om van 'registeren naar adviseren'?

Accountant van de toekomst is dé expert om, samen met u, deze vragen te beantwoorden en de volgende stappen te zetten richting een toekomstbestendige organisatie.
Mijn verhaal

In het begin van de jaren 90 realiseerde ik mijn AA-inschrijving en certificering voor controleopdrachten. De afgelopen 18 jaren was ik accountant, directeur en bestuurder bij een middelgroot accountantskantoor in Noord-Holland welke organisatie in die tijd groeide van 60 naar 165 medewerkers. Omdat ik het werkveld zag veranderen heb ik in 2014 de keuze gemaakt om ondernemersadviseur te worden op alle fronten van het ondernemerschap waarbij mijn accountancyervaring goed van pas komt.

In samenwerking met de Novak stel ik deze ervaring en expertise beschikbaar aan haar leden.

Mijn advies is om met ons een gesprek aan te gaan en te inventariseren wat de wensen zijn en waar eventuele verbeteringen nodig zijn. Ik weet zeker dat met mijn ervaring en onze aanpak uw praktijk stappen zal maken in de juiste richting en zal leiden tot een beter en consistent rendement op de langere termijn.

Taco Luiken

3 redenen om voor ons te kiezen

Wat levert het u op? / Eindresultaat

We leveren maatwerk en u bepaalt het einddoel. Het is onze doelstelling om samen met u / uw organisatie dit einddoel te bereiken.

Sowieso geven wij u inzicht in:

- de noodzakelijke veranderingen om als adviseur te kunnen functioneren
- de wensen van uw klanten waarmee u de dienstverlening (beter) kunt laten aansluiten bij deze wensen;
- de kansen van digitalisering;
- welke medewerkers passen in uw praktijk van de toekomst;
- het kennisniveau van u en uw medewerkers (waarna wij (optioneel) dit niveau kunnen verhogen met ons trainingsaanbod).

Hiermee bent u in staat uw bestaande klanten te behouden en heeft u handvatten om uw organisatie toekomstbestendig te maken.